Znajdziesz nas w Google+

Biuro Rachunkowe "Promesa" S.C.Witamy O nas Oferta Zasady współpracy Cennik Kontakt

 

 
Oferta

 Usługi księgowe:

 • outsourcing księgowości
 • księgi handlowe (pełna księgowość)
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (książka podatkowa)
 • ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt)
 • rozliczenia dla celów podatku od towarów i usług (ewidencja VAT)
 • zasady polityki rachunkowości, zakładowy plan kont
 • sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • sprawozdania na potrzeby GUS
 • rozliczenia fundacji i stowarzyszeń

Usługi kadrowo – płacowe:

 • outsourcing kadr i płac
 • pełna dokumentacja kadrowa wraz z aktami osobowymi
 • dokumentacja związana z umowami cywilnoprawnymi: zlecenia, o dzieło
 • lista płac oraz rachunki do umów cywilnoprawnych
 • sporządzamy oraz dostarczamy do ZUS i US obowiązkowe deklaracje i rozliczenia
 • dokumenty i rozliczenia przeznaczone dla pracowników (zaświadczenia o zatrudnieniu, o dochodach, itp.)

Pozostałe usługi:

 • rozliczenia z tytułu dofinansowań z PFRON
 • pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej
 • rejestracja podmiotu jako podatnika VAT UE (VAT unijny)
                                                                                                                 Strona główna     Cennik

Biuro Rachunkowe "Promesa" S.C. - Nowa Sól - Zielona Góra - Kożuchów - Nowe Miasteczko - Bytom Odrzański www.ulubionaksiegowa.pl